1

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo

Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường, nâng Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu lên tầm cao mới, từng bước trở thành một Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông, vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua một cách hợp lệ với sự đồng thuận rất cao (100%) các nội dung sau:

1. HĐQT đồng ý để Ông Trần Tuyên Đức thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT để giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách trực tiếp mảng kinh doanh tích hợp cho SBD Corp.;
2. HĐQT đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Quang giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị mới của SBD Corp.;
3. HĐQT đã thống nhất việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc mới của SBD Corp. Việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn làm Tổng Giám đốc sẽ được HĐQT trình Cổ đông phê chuẩn tại ĐHĐCĐ gần nhất theo Điều lệ công ty;
4. TGĐ mới sẽ rà soát lại cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, và kế hoạch kinh doanh năm 2008 để trình HĐQT xem xét. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ trình Cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2008.

Ông Trần Anh Tuấn là là người có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông, đã từng giữ chức vụ Giám đốc phát triển kinh doanh tại Việt nam cho Công ty Viễn thông Canađa Nortel Networks, và giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ thông tin EIS. Trước khi gia nhập đội ngũ lãnh đạo công ty Sao Bắc Đẩu với chức vụ Phó Tổng giám đôc phụ trách phát triển kinh doanh, Ông Tuấn đã giữ chức vụ Tổng giám đôc công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel).

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu rất tin tưởng Ông Trần Anh Tuấn sẽ không những kế thừa được mà còn tiếp tục phát huy các ưu điểm vượt trội mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua để đưa Công ty thành một Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông.
HĐQT cũng tin tưởng các quyết định nói trên sẽ nhanh chóng giúp nâng Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu lên một tầm cao mới về hình ảnh và vị thế trên thị trường, từng bước theo lộ trình trở thành một Tổng công ty đầu ngành trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông và đạt được sự tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn
 

                                                                                                        Người công bố thông tin
                                                                            Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
                                                                                                                Trần Anh Tuấn

Các tin khác