SaoBacDau News In Video

[SBD Day 2018] Toàn cảnh sự kiện trước giờ khai mạc

[SBD Day 2018] Toàn cảnh sự kiện trước giờ khai mạc

[SBD Day 2018] Trailer

[SBD Day 2018] Trailer

[SBD DAY 2018] Hành trình Saobacdau day

[SBD DAY 2018] Hành trình Saobacdau day

[SBD Day 2017] Gala dinner

[SBD Day 2017] Gala dinner

[HTV9] | Kết nối không giới hạn | giải pháp Smart Water của SBD

[HTV9] | Kết nối không giới hạn | giải pháp Smart Water của SBD

COMPANY TRIP 2017

COMPANY TRIP 2017

[SBD 20 NĂM] Phát biểu củaTGĐ

[SBD 20 NĂM] Phát biểu củaTGĐ

Đại Hội Cổ Đông 2017

Đại Hội Cổ Đông 2017

[SBD 20 NĂM] Cảm nhận khách hàng | Maritime

[SBD 20 NĂM] Cảm nhận khách hàng | Maritime

[SBD 20 NĂM] Cảm nhận khách hàng - Đối tác

[SBD 20 NĂM] Cảm nhận khách hàng - Đối tác

[EVENT] SBD giới thiệu giải pháp tại ngày hội ATTT 2016

[EVENT] SBD giới thiệu giải pháp tại ngày hội ATTT 2016

[SBD DAY 2016] Toàn cảnh sự kiện

[SBD DAY 2016] Toàn cảnh sự kiện

[EVENT] SBD HCM tham dự Cisco Solution Summit

[EVENT] SBD HCM tham dự Cisco Solution Summit

[EVENT] SBD dự Hội thảo về Phát triển TTĐH Giao thông thông minh HCM

[EVENT] SBD dự Hội thảo về Phát triển TTĐH Giao thông thông minh HCM

[EVENT] SBD tham dự Ngày hội Cloud 8 - 2016

[EVENT] SBD tham dự Ngày hội Cloud 8 - 2016

[EVENT] SBD liên tiếp 8 năm đạt Top 5 & HCV Đơn vị tích hợp hệ thống

[EVENT] SBD liên tiếp 8 năm đạt Top 5 & HCV Đơn vị tích hợp hệ thống

[EVENT] SBD Giới thiệu giải pháp tại VIO 2016

[EVENT] SBD Giới thiệu giải pháp tại VIO 2016

[Hội nghị 6 tháng đầu năm] 2016

[Hội nghị 6 tháng đầu năm] 2016

Head Office - HCM

 Block U14B - 16A, No.22 Street, Tan Thuan Export Processing Zone, District 7, HCMC, Vietnam
(84-28) 3770 0968
(84-28) 3770 0969

Ha Noi Office

  3rd Floor, CT1AB, VOV Me Tri Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi
(84.4) 37722989
(84.4) 37723000

Da Nang Office

 Room E – Floor 11, Da Nang Software Park, 2 Quang Trung, Hai Chau District, Da Nang city
(84.511) 3812175
(84.511) 3812175

DONG NAI REPRESENTATIVE OFFICE

No. 27/14B Cach Mang Thang Tam, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Đong Nai Province

Following us