Quá trình thay đổi vốn điều lệ

 • Ngày 25/11/1996, Công ty TNHH Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu (tên tiếng Anh là Information Service Provider Co. Ltd., tên viết tắt là ISP Co. Ltd.) được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD) số 045663 với số vốn là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng); Số lượng cổ đông: 3 cổ đông sáng lập.
 • Ngày 28/02/2002 Công ty TNHH Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu tăng vốn điều lệ lên 18.000.000.000 đồng (mười tám tỷ đồng); Số lượng cổ đông: 3 cổ đông (không đổi).
 • Ngày 11/02/2004 Công ty TNHH Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu chuyển đổi thành Công Ty Cổ phần Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu (tên tiếng Anh là Informatics Service Provider Incorporation, tên viết tắt là ISP Inc.)theo giấy đăng ký kinh doanh số 4103002093; Số vốn giữ nguyên là 18.000.000.000đ (mười tám tỷ đồng), chia làm 180.000 (một trăm tám mươi ngàn) cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng); Số lượng cổ đông: 3 cổ đông (không đổi).
 • Ngày 16/7/2007, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (tên tiếng Anh là SaoBacDau Technologies Corporation, tên viết tắt là SBD Corp., tên giao dịch là SaoBacDau Group), tăng vốn điều lệ đăng ký lên 80 tỷ đồng, vốn thực góp tại thời điểm đăng ký là 22.093.300.000đ. (hai mươi hai tỷ chín mươi ba triệu ba trăm ngàn đồng), gồm 8.000.000 (tám triệu) cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng); Số lượng cổ đông: 12 cổ đông (tăng thêm 9 cổ đông).
 • Đến hết ngày 31/08/2007, Công ty kết thúc hai giai đoạn phát hành riêng lẻ (Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 ngày 25/05/2007), trong đó:
 • Đến hết ngày 30/09/2007, Công ty kết thúc phát hành riêng lẻ Giai đoạn 3 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 16/07/2007: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân để tăng vốn từ 35.602.360.000 đồng lên 37.563.790.000 đồng. Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của đợt chào bán Giai đoạn 3 là 91 người, trong đó số nhà đầu tư mới đăng ký mua cổ phần của đợt chào bán Giai đoạn 3 là 90 người. Tổng số cổ đông sau đợt chào bán là 183 người. Sau đợt phát hành này, Công ty đã tự động trở thành công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán. Tháng 12/2007, công ty đã đăng ký về việc trở thành công ty đại chúng với UBCK NN theo luật định.
 • Đến hết ngày 18/07/2009, Công ty kết thúc việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu để tăng vốn từ 37.563.790.000 đồng lên 43.198.040.000 đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ-2009 ngày 11/04/2009. Tổng số cổ đông sau đợt trả cổ tức là 202 cổ đông.
 • Đến hết ngày 11/06/2010, Công ty kết thúc việc phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 43.198.040.000 đồng lên 51,157,470,000 đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03/NQ-ĐHCĐ-2010.Tổng số cổ đông sau đợt phân phối cổ phiếu thưởng là 200 cổ đông.
 • Đến hết ngày 26/11/2010, Công ty kết thúc chương trình phát hành riêng lẻ năm 2010 để tăng vốn từ 51,157,470,000 đồng lên 80,000,000,000.Góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký. Tổng số cổ đông sau khi kết thúc đợt phát hành là 209 cổ đông.
 • Đến hết ngày 30/06/2015, Công ty kết thúc chương trình tăng vốn từ việc phát hành 287,907 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn từ 80,000,000,000 đồng lên 82.879.070.000 đồng. Tổng số cổ đông sau khi kết thúc đợt phân phối là 199 cổ đông.Thông tin mới nhất về cơ cấu cổ đông xem tại đây.
 • Ngày 21/09/2015. Công ty đã nhận Giấy phép Đăng ký Kinh doanh mới và chính thức tăng vốn điều lệ lên 82.879.070.000 đồng. Chi tiết tại đây.
 • Đến hết ngày 15/07/2016, Công ty đã hoàn thành chương trình phát hành riêng lẻ 200,000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược, tăng vốn từ 82,879,070,000 đồng lên 84,879,070,000 đồng. Tổng số cổ đông sau khi kết thúc đợt phát hành là 185 cổ đông.Thông tin mới nhất về cơ cấu cổ đông xem tại đây
 • Ngày 25/07/2016. Công ty đã nhận Giấy phép Đăng ký Kinh doanh mới (thay đổi lần 11) và chính thức tăng vốn điều lệ lên 84,879,070,000 đồng. Chi tiết tại đây.
 • Đến hết ngày 14/07/2017, Công ty đã hoàn thành việc phân phối 254.629 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 3%, tăng vốn từ  84.879.070.000 đồng lên 87.425.360.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ sống số 03/NQ-ĐHCĐ-2017 và 07/NQ-ĐHCĐ-2017. Tổng số cổ đông được phân phối là 196 cổ đông. Thông tin mới nhất về cơ cấu cổ đông xem tại đây. 
 • Ngày 17/08/2017 Công ty đã nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp mới (thay đổi lần 12) và chính thức tăng vốn Điều lệ lên 87.425.360.000  đồng. Chi tiết tại đây.
 • Ngày 09/11/2017 Công ty đã nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp mới (thay đổi lần 13) và chính thức tăng vốn Điều lệ lên 90.000.000.000  đồng xem chi tiết tại đây

 • Ngày 23/05/2018 Công ty đã nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp mới (thay đổi lần 14). Chi tiết xem tại đây

 • Ngày 13/08/2018 Sở Kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Mính đã cấp cho Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 thay đổi lần thứ 15. Trong đó vốn Điều lệ được tăng từ 90.000.000.000đ (chín mươi tỷ đồng) lên thành 98.999.060.000 đ (chín mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng) từ việc phát hành 899.906 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thuộc  nguồn vốn chủ sở hữu (CSH) tại BCTC đã kiểm toán năm 2017. Chi tiết xem tại đây

 • Ngày 03/01/2019 Công ty đã nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp thay đổi lần 16. Chi tiết xem tại đây
 • Ngày 19/03/2019 Công ty đã nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp thay đổi lần 17. Chi tiết xem tại đây
 • Ngày 19/09/2019, Công ty đã  nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 thay đổi lần 18 ngày 17/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Mính cấp. Theo đố số vốn Điều lệ được tăng từ 98.999.060.000đ  lên thành 115.000.000.000đ từ việc phát hành 1.600.094 cổ phiếu riêng lẻ năm 2019. Chi tiết xem tại đây

Trụ sở chính - TP. HCM

Lô U.14B-16A, Đường số 22, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

(84-28) 3770 0968
(84-28) 3770 0969

Chi nhánh hà nội

Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
(84-24) 3772 2989
(84-24) 3772 3000

Chi nhánh đà nẵng

Phòng E – tầng 11, Đà Nẵng Software Park, 2 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(84-236) 3812 175
(84-236) 3812 175


Quản lý

VP Đại diện ĐỒNG NAI

Số 27/14B Cách mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 

Liên kết với chúng tôi